|||
X

סוכריות חמוצות

סוכריות חמוצות

טריילר

על היצירה

בכל בית, כל חדר מקפל זיכרונות.

משפחה היא אחת בכל רחוב של כל עיר וכל מדינה.

תמונות ישנות קמות לתחיה.

קולות ילדים מתערבבים בנקישות נעלי עקב ורדיו ישן.

לחישות, סודות ואהבות קמים לתחיה לאורה של מנורה ישנה או בנוכחות ריח מוכר.

חמוץ מתוק, זהו הטעם של מה שהיה פעם ולעולם לא נפסק.

כוריאורגרפיה : יורם כרמי

מוסיקה : קולאז'

עיצוב תלבושות וחלל: מאיה פלג

עיצוב תאורה: יעקב ברסי

הופעות קרובות

אין תאריכים קרובים

11/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

12/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

25/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

26/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

7/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

8/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

29/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

30/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

13/7/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

14/7/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

11/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

12/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

25/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

26/5/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

7/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

8/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

29/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

30/6/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

13/7/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

14/7/2021

 בשעה 

20:30

תיאטרון ענבל

 // 

להזמנת כרטיסים >>

הלהקה כולה מפגינה יכולות גופניות מרשימות, והמופע כולו ממתק של הנאה (צבי גורן, אתר הבמה)

חזרות

פרטים טכניים

מפרט טכני ↓
X