|||
X

תחנה ראשונה

תחנה ראשונה | 8/9 | ערב משותף – עירד אבני, יוליה מז'צקיה, רבקה לאופר ומתיאוס ואן רוסום

תחנה ראשונה | 9/9 | ערב משותף – עירד אבני, יוליה מז'צקיה, רבקה לאופר ומתיאוס ואן רוסום

תחנה ראשונה | 10/9 | ערב משותף – עדיה שטרן ושירלי ברבי

תחנה שנייה

תחנה שנייה | 15/9 | רוני חדש

תחנה שנייה | 16/9 | רוני חדש

תחנה שנייה | 17/9 | מיכאל מילר

תחנה שלישית

תחנה שלישית | 29/9 | סתיו בר־נחום ושרונה פלורסהיים

האירוע מתקיים בתמיכת עיריית תל אביב

X