|||
X

ינשופים

ינשופים

פרוייקט ינשופים

שיתוף פעולה של להקת המחול פרסקו –יורם כרמי עם עיריית תל אביב,  במסגרת תוכניות לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך של עיריית תל אביב, וכחלק מהמבט לעתיד של להקת פרסקו והרצון לקבוע רצף פעילויות חינוכיות ותרבותיות יומיומי בשכונות דרום תל אביב ובפריפריה והפיכתן לחלק אינטגראלי מנוף החיים הקהילתיים באזורים אלו, ובניית גשרים חברתיים אישיים בין הקהילות השונות בעיר באמצעות יזום פעילויות משותפות לילדי שכונות דרום העיר וילדים מאזורים אחרים.

 

הפרוייקט כולל מפגש בלתי אמצעי של תלמידים עם יורם כרמי - הכוריאוגרף והמנהל האומנותי של הלהקה וכן עם כלל רקדני הלהקה, הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם המחול וצפייה במופע מתוך רפרטואר הלהקה, כל אלה יוצרים חוויה של למידה אותנטית, תרבותית ואיכותית.

X